Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka kryminalna

Typ zajęć:

wykład

Język zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS:

6

Liczba godzin:

28

Prowadzący:

prof. dr hab. Janina Błachut

Semestr:

zimowy

Termin zajęć:

sobota (w terminach zjazdów), 10:40–14:00

Miejsce zajęć:

sala 223, ul. Olszewskiego 2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

przedmiot od drugiego roku studiów

Skrócony opis przedmiotu

Kontrola społeczna, pojęcie polityki kryminalnej, polityka kryminalna w koncepcjach kryminologicznych, polityka kryminalna w koncepcji szkoły pozytywnej, polityka kryminalna w koncepcji kryminologii radykalnej, polityka kryminalna w koncepcji kryminologii neoklasycznej, represja a prewencja przestępczości, dylematy współczesnej polityki kryminalnej: kryzys suwerennego państwa, koncepcje prewencji przestępczości we współczesnej kryminologii, polityka kryminalna w okresie PRL, polityka kryminalna PRL a polityka kryminalna krajów Europy Zachodniej, polityka kryminalna okresu transformacji, wzrost przestępczości a polityka kryminalna, społeczne postawy wobec przestępczości, opinia publiczna a polityka kryminalna

Pełny opis przedmiotu

 1. Kontrola zjawisk społecznych.
 2. Modelowe ujęcie problematyki polityki kryminalnej.
 3. Ewolucja koncepcji polityki kryminalnej na tle paradygmatów kryminologicznych
 4. Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie stanowienia norm prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego.
 5. Strategie kryminalnopolitycznych działań na płaszczyźnie konstruowania agend sformalizowanej kontroli prawnej (systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych).
 6. Rezultaty kryminalnopolitycznych działań ( obraz zjawiska przestępczości oraz prawnokarnej reakcji na nią.
 7. Opinia publiczna a polityka kryminalna.
 8. Dylematy współczesnej polityki kryminalnej.

Forma zaliczenia:

Pisemny egzamin testowy w formie testu jednokrotnego wyboru składający się z 35 pytań. Czas na rozwiązanie testu wynosi 20 minut.

Punktacja:

 • 0–19 – niedostateczny
 • 20–25 – dostateczny
 • 26–27 – dostateczny plus
 • 28–29 – dobry
 • 30–32 – dobry plus
 • 33–35 – bardzo dobry

Informacje dodatkowe:

Zapisy na egzamin odbywają się w systemie USOS.

Literatura obowiązkowa

Materia będąca przedmiotem wykładu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron