Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kongres Kryminologiczny

8-9 września 2022 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komitety

Komitet Naukowy

 • prof. dr hab. Janina Błachut (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Marek Mozgawa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
 • prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego)
 • prof. dr hab. Andrzej Rzepliński (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Maciej Szostak (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Jan Widacki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego)
 • dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • dr hab. Piotr Chomczyński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • dr hab. Adam Kwieciński prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Monika Płatek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
 • dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Komitet Organizacyjny

 • prof. dr hab. Janina Błachut
 • prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
 • dr Ewa Habzda-Siwek
 • dr Maciej Bocheński
 • dr Edyta Drzazga
 • dr Magdalena Grzyb
 • mgr Michał Powszedniak
 • mgr Dominik Wzorek

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Z Komitetem Organizacyjnym Kongresu Kryminologicznego można skontaktować się pod adresem mailowym: kongres.kryminologiczny@uj.edu.pl.