Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Grzyb

dr Magdalena Grzyb

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 127
31-007 Kraków

m.grzyb@uj.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UJ (2015);
 • ukończenie Szkoły Prawa Francuskiego, organizowanej przez UJ i Uniwersytet w Orleanie (2010);
 • studia doktoranckie na WPiA UJ (2008–2015);
 • uzyskanie tytułu magistra prawa (2008);
 • studia prawnicze na WPiA UJ (2003–2008).

Staże zagraniczne

 • Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone (2017);
 • Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, Izrael (2016);
 • Universidad de Saragossa, Hiszpania (2014);
 • Université Montesquieu Bordeaux 4, Francja – stypendystka programu stypendialnego „Cotutelle” Rządu Francuskiego (2012–2013);
 • Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone (2011);
 • Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima, Peru (2008);
 • Université des Sciences Sociales Tolouse 1, Tuluza, Francja – program Socrates–Erasmus.

Projekty badawcze

 • kierownik projektu badawczego nr 2012/05/N/HS5/01743, pt. „Europejska polityka kryminalna wobec przestępstw motywowanych kulturowo”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymanego w konkursie PRELUDIUM 3 (2013–2014);
 • kierownik projektu badawczego nr 2017/26/D/HS5/00169, pt. „Kobieta jako ofiara zabójstwa. Studium kryminologiczne”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymanego w konkursie SONATA 13 (2018–2020).

Zainteresowania badawcze

 • przemoc wobec kobiet;
 • polityka kryminalna;
 • populizm penalny;
 • przestępstwa motywowane kulturowo;
 • kryminologia narracyjna;
 • kryminologiczna problematyka prostytucji.

Znajomość języków obcych

 • angielski (zaawansowany);
 • hiszpański (zaawansowany);
 • francuski (średniozaawansowany).

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Penal populism: Negotiating the feminist agenda. Evidence from Spain and Poland [w:] "European Journal of Criminology" (forthcoming in 2020).
 2. Prostytucja – praca, dewiacja czy eksploatacja? [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Po co nam kryminologia? Księga jubileuszowa Profesor Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 173-189.
 3. Violence against Women in Poland – the Politics of Denial [w:] "Annales. Series Historia et Sociologia" 29, 2019, s. 27-37.
 4. Równość płci i przemoc wobec kobiet. Próba wyjaśnienia tzw. paradoksu nordyckiego, "Archiwum Kryminologii" 2018, T. LX, s. 221-261.
 5. we współautorstwie z J. Błachut, Seksualna panika, czy racjonalna polityka? O reakcji na molestowanie seksualne studentek w Stanach Zjednoczonych [w:] K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec (red.), W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie i sprawiedliwości, Kraków 2018, s. 67-87.
 6. Płeć i podkultura przemocy. Kobiety w środkowoamerykańskich maras i pandillas [w:] J. Brzezińska (red.), Przestępczość kobiet. Wybrane aspekty, Warszwa 2017, s. 255-272.
 7. Hiszpańska ustawa o przemocy ze względu na płeć. Analiza kryminalno-polityczna, "Archiwum Kryminologii" 2017, T. XXXIX, s. 339-367.
 8. Przemoc wobec kobiet, populizm penalny i feminizm [w:] J. Widacki (red.), Populizm penalny, Kraków 2017, s. 107-118.
 9. Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne, Warszawa 2016.
 10. An explanation of the honour-related killings of women in Europe through the Bourdieu’s concept of symbolic violence and masculine domination, "Current Sociology" 2016, nr 7, s. 1036-1053.
 11. we współautorstwie z M. Hernandez, “Still a Long Way Ahead”. Criminalisation of Femicide and Addressing Impunity in Latin America, Recent Developments [w:] M. Dimitrijevic, A. Filip, M. Platzer (red.), Femicide. A Global Issue That Demands Action. Vol. IV, Vienna 2015, str. 84-94.
 12. Kobietobójstwo. Kryminologiczna charakterystyka zjawiska, "Archiwum Kryminologii" 2014, T. XXXVI, s. 75-108.
 13. The Polish Struggle to Ratify the Istanbul Convention [w:] S. Domazetoska, M. Platzer, G. Plaku (red.), Femicide. A Global Issue That Demands Action. Vol. II, Vienna 2014, s. 113-115.
 14. we współautorstwie z E. Habzdą-Siwek, Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, "Archiwum Kryminologii" 2013, T. XXXV, s. 95-135.
 15. we współautorstwie z J. Błachut, Jeżeli kobieta mówi ‘nie’, to co to oznacza? [w:] A. Adamski, J. Bojarski, P.Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom II, Toruń 2012, s. 339-350.
 16. Zielona kryminologia, "Archiwum Kryminologii" 2011, T. XXXIII, str. 7-26.
 17. Kulturowo uwarunkowany błąd, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2010, z. 3, s. 19-23.