Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria w roku akademickim 2019/2020

Seminaria magisterskie

Seminaria u prof. dr. hab. Krzysztofa Krajewskiego

Seminarium IV roku: środa, godz. 15:00-16:30, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium V roku: środa, godz. 16:45-18:15, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminaria u prof. dr hab. Janiny Błachut

Seminarium IV roku: czwartek, godz. 15:00-16:30, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium V roku: środa, godz. 11:30-13:00, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminaria u dr. hab. Wojciecha Dadaka

Seminarium IV roku (studia stacjonarne): czwartek, godz. 15:00-16:30, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium IV roku (studia niestacjonarne): sobota, godz. 10:45-11:15 (w terminach zjazdów), s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium V roku (studia stacjonarne): czwartek, godz. 16:45-18:15, s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium V roku (studia niestacjonarne): sobota, godz. 12:30-14:00 (w terminach zjazdów), s. 127 (ul. Olszewskiego 2)

Seminarium doktoranckie

Uczestnicy seminarium doktoranckiego dokładne informacje o terminach seminariów otrzymują na podane adresy e-mail

Terminy i tematyka seminariów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

29.10.2019: Przestępczość w miastach metropolitalnych. Rozmiary, nasilenie, tendencje zmian (Wojciech Dadak)

26.11.2019: Obraz przestępcy w utworach polskich artystów hip-hopowych (Mateusz Zdziebło)

17.12.2019: Nurt managerski w polityce karnej (Barbara Stańdo-Kawecka)

28.01.2020: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 - nowa szansa czy kolejny ślepy zaułek z pedofilią w Kościele w tle (Maciej Bocheński)

25.02.2020: Wymuszenie seksualne online jako nowa forma przestępczości przeciwko dzieciom (Katarzyna Staciwa)

24.03.2020: Aktualne kierunki wykładni znamienia znacznej ilości środków odurzających (Tomasz Kozioł)