Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminaria

Seminaria u prof. dr. hab. Krzysztofa Krajewskiego

 • IV rok (studia niestacjonarne), piątek, 11.30-13.00 (w dniach zjazdów) - w formie zdalnej;
 • V rok (studia stacjonarne), środa, godz. 16.45-18.15 - w formie zdalnej.

Seminaria u prof. dr hab. Janiny Błachut

 • IV rok (studia stacjonarne), środa, godz. 11.30-13.00 - w formie zdalnej;
 • V rok (studia niestacjonarne), piątek, godz. 14.00-15.30 - w formie zdalnej.

Seminaria u dr. hab. Wojciecha Dadaka

 • IV rok (studia stacjonarne), czwartek, godz.15.00-16.30 - w formie zdalnej;
 • V rok (studia stacjonarne), czwartek, godz. 16.45-18.15 - w formie zdalnej.

Uczestnicy seminarium doktoranckiego dokładne informacje o terminach seminariów otrzymują na podane adresy e-mail

 

Terminy i tematyka seminariów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

 • 29.10.2019: Przestępczość w miastach metropolitalnych. Rozmiary, nasilenie, tendencje zmian (Wojciech Dadak)
 • 26.11.2019: Obraz przestępcy w utworach polskich artystów hip-hopowych (Mateusz Zdziebło)
 • 17.12.2019: Nurt managerski w polityce karnej (Barbara Stańdo-Kawecka)
 • 28.01.2020: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 - nowa szansa czy kolejny ślepy zaułek z pedofilią w Kościele w tle (Maciej Bocheński)
 • 25.02.2020: Wymuszenie seksualne online jako nowa forma przestępczości przeciwko dzieciom (Katarzyna Staciwa)

 

Terminy i tematyka seminariów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021

 • 24.11.2020: Stalking jako forma przemocy emocjonalnej (Dagmara Woźniakowska-Fajst)
 • 15.12.2020: Znaczna ilość środków odurzających - powracający problem prawidłowej wykładni znamienia kwalifikującego przestępstw narkotykowych (Tomasz Kozioł)
 • 26.01.2021: Kobieta jako ofiara zabójstwa. Raport z badań (Magdalena Grzyb)
 • 23.02.2021: Odbywanie kary pozbawienia wolności pod dozorem elektronicznym w kontekście przestępstwa samouwolnienia (Barbara Stańdo-Kawecka)
 • 30.03.2021: Trajektorie przestępcze (dawnych) nieletnich sprawców czynów karalnych (Dominik Wzorek)
 • 27.04.2021: Odmienne karanie obcokrajowców w krajach Unii Europejskiej. Problemy filozoficzne i prawne (Michał Kłusek)
 • 25.05.2021: „Ładnie pani wygląda w tym sweterku…”. O odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich (Michał Powszedniak)
 • 29.06.2021: Cultural defence - kilka słów o złożonej relacji prawa i kultury (Barbara Turchi)