Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Edyta Drzazga

dr Edyta Drzazga

Kontakt

ul. Olszewskiego 2, pok. 127
31-007 Kraków

edyta.drzazga@uj.edu.pl

Przebieg kariery naukowej

 • studia prawnicze na WPiA UJ (2002–2007);
 • uzyskanie tytułu magistra prawa (2007);
 • studia socjologiczne na Wydziale Filozoficznym UJ (2008–2012);
 • uzyskanie tytułu licencjata socjologii (2012);
 • studia doktoranckie na WPiA UJ (2007–2013);
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na WPiA UJ (2013).

Staże zagraniczne

 • Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Fryburg Bryzgowijski, Niemcy – stypendystka Max-Planck-Gesellschaft (2016).

Projekty badawcze

 • udział w realizacji projektu badawczego pt. Illicit Drugs and Drug Offences (IDDO), finansowanego przez Open Society Institute z udziałem partnerów z Linzu (koordynacja) i Barcelony (2011-2012);
 • kierownik projektu badawczego nr 2015/19/D/HS5/00105, pt. „Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, otrzymanego w konkursie SONATA 10 (2016-2018);
 • realizacja grantu badawczego dla młodych naukowców nr K/DSC/004875 na dofinansowanie publikacji pt. "Nowe kierunki w kryminologii" (2018).

Zainteresowania badawcze

 • zielona kryminologia i wiktymologia;
 • kryminologia krytyczna;
 • teorie kryminologiczne;
 • badania jakościowe w kryminologii.

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. J. Kurzępa, Socjopatologia pogranicza. Zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza. Studium socjologiczne (recenzja), „Państwo i Prawo” 2008, nr 5, s. 126-128.
 2. Teoria „wybitych szyb” w świetle psychologii społecznej, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 2008, nr 59, s. 159-174.
 3. Kryminologia kulturowa. Wprowadzenie do koncepcji, "Archiwum Kryminologii" 2011, T. XXXII, s. 5-22.
 4. O kontroli chuligaństwa futbolowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacyjnej prewencji uwag kilka, "Archiwum Kryminologii" 2013, T. XXXV, s. 193-212.
 5. A. Nurse, Animal Harm: Perspectives on Why People Harm and Kill Animals (book review), "Punishment & Society – International Journal of Penology" 2014, nr 5, s. 623-625.
 6. we współautorstwie z B. Köchl, P. Rossi, Attitudes Towards Drug Laws in Qualitative Interviews, [w:] R. Soyer, S. Schumann (red.), Treatment versus Punishment for Drug Addiction Lessons from Austria, Poland, and Spain, 2015, s. 65-86.
 7. Chuligaństwo futbolowe w Polsce. Studium z zakresu społecznej kontroli zjawiska, Warszawa 2016.
 8. Nielegalny obrót dziką fauną w świetle zielonej kryminologii, [w:] B. Błońska, W. Gogłoza, W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Sprawiedliwość dla zwierząt, Warszawa 2017, s. 90-108.
 9. Czy kryminologia pozytywna jest pozytywistyczna?, [w:] E. Chodźko, P. Szymczak (red.), Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, Lublin 2018, s. 7-15.
 10. we współredakcji z M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Warszawa 2018.
 11. Związki zielonej kryminologii z kryminologią tradycyjną, „Archiwum Kryminologii” 2019, T. XLI, s. 9-29.
 12. O roli kryminologa wczoraj i dziś [w:] W. Klaus, D. Woźniakowska-Fajst, P. Wiktorska, K. Buczkowski (red.), Księga jubileuszowa prof. Ireny Rzeplińskiej, Warszawa 2019, s. 23-35.
 13. Uwagi o metodologii kryminologii zielonej i zielono-kulturowej [w:] M. Maciąg, K. Maciąg (red.), Kryminalistyka i kryminologia - najnowsze doniesienia, Lublin 2019, s. 7-14.