Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ćwiczenia z kryminologii w semestrze zimowym 2020/2021

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami w formie prowadzenia zajęć, informujemy, że ćwiczenia z przedmiotu Kryminologia w bieżącym roku akademickim będą odbywały się w formie zdalnej.

Jeżeli warunki na to pozwolą, w trakcie semestru postaramy się zorganizować jedno lub dwa spotkania stacjonarne. Spotkania stacjonarne będą miały formę synchroniczną, tj. będzie możliwe uczestnictwo w nich również w formie zdalnej.

Wyjątkowo w nadchodzącym semestrze zmianie ulegną też warunki zaliczenia ćwiczeń. Do zaliczenia będzie wymagane:

  1. uczestnictwo w zajęciach;
  2. przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat;
  3. oraz zaliczenie krótkiego testu z tematyki zajęć.

Bez zmian pozostaje natomiast wpływ zaliczenia ćwiczeń na ocenę na egzaminie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala zdobyć od 2 do 5 punktów na egzaminie.

Uwaga: Zajęcia rozpoczynają się 12 października