Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas również

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kongres Kryminologiczny w Warszawie (25-26.09.2019)

W dniach 25-26 września br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Kongres Kryminologiczny, zorganizowany przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii.

Czynny udział w Kongresie wzięli udział pracownicy, pracowniczki oraz doktoranci Katedry.

Podczas sesji plenarnej Kierownik Katedry, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, wygłosił wykład pt. „Kryminologia jako futurologia?”.

Z referatami w sesjach panelowych wystąpili: dr hab. Wojciech Dadak („Przestępczość w miastach metropolitalnych. Rozmiary, nasilenie, tendencje zmian”), dr Edyta Drzazga („Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce”), dr Magdalena Grzyb („Czy prostytucja to (też) przemoc?”), mgr Dominik Wzorek („Rola niemieckiej prokuratury w procesie karnoprawnej kontroli przestępczości”) oraz mgr Michał Powszedniak („Kryminologia a nauki o bezpieczeństwie”).

Wydarzenie połączone zostało z wręczeniem prof. Irenie Rzeplińskiej księgi jubileuszowej pt. „Po co nam kryminologia?”, do której pracownicy i pracowniczki Katedry ofiarowali teksty swojego autorstwa.

Drugi Kongres Kryminologiczny odbędzie się w 2021 r. w Krakowie. Zostanie zorganizowany przez Katedrę Kryminologii UJ wraz z Polskim Towarzystwem Kryminologicznym im. prof. Stanisława Batawii.

Zobacz galerię zdjęć